Biopaliwo

Biopaliwa są to paliwa uzyskane drogą przetworzenia produktów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Ze względu na stan skupienia dzielimy biopaliwa na stałe, ciekłe i gazowe. Do biopaliw stałych zaliczamy miedzy innymi słomę w postaci bel, kostek albo brykietów, granulat trocinowy lub słomiany - tzw. pellet, drewno, siano, a także różne inne przetworzone odpady roślinne. Biopaliwa ciekłe otrzymywane są w drodze fermentacji alkoholowej węglowodanów, fermentacji butylowej biomasy, bądź z estryfikowanych w biodiesel olejów roślinnych. Biopaliwa gazowe powstają w wyniku fermentacji beztlenowej odpadów rolniczej produkcji zwierzęcej na przykład obornika. Tak powstaje właśnie biogaz.
 
Biopaliwa są to więc wszystkie paliwa otrzymywane z biomasy - szczątków organicznych lub produktów przemiany materii roślin lub zwierząt.
 
Do biopaliw ciekłych zaliczyć należy:
  1. Oleje roślinne - różniące się od olejów napędowych brakiem lotności, większą lepkością i mniejszą podatnością na samozapłon.
  2. Bioolej - ciemnobrązowa, gęsta ciecz o wartości opałowej stanowiącej 45-50% wartości energetycznej oleju napędowego. Może być wykorzystywana w kotłach, palnikach, turbinach czy generatorach prądu.
  3. Biodiesel - czyli biopaliwo z rzepaku. Estryfikowany olej rzepakowy (RME) jest wykorzystywany bądź w charakterze substytutu oleju napędowego, bądź też jako dodatek do oleju napędowego, mieszany z nim w różnych proporcjach.
  4. Bioalkohole - metanol i etanol.
 
Produkcja biopaliw z glonów jest najbardziej wydajna. Znane są metody wykorzystania do tych celów terenów pustynnych. Wzbogacana w CO2 woda przepływa w foliowych zbiornikach, które eliminują jej parowanie. Półproduktem glonowej hodowli jest białko i O2. Efektywność glonów jest 30 razy większa niż jakiegokolwiek innego rodzaju pozyskiwania paliwa. Aby otrzymać biopaliwo można także odpowiednią ilość biomasy wymieszać z odpowiednią ilością biokomponentów, mieszając je w odpowiednio wysokiej temperaturze. Biokomponenty to najczęściej mieszanki katalityczne na bazie metanolu. Po zakończeniu cyklu mieszania i podgrzewania, trwającego 6 do 9 godzin, uzyskujemy zanieczyszczone biopaliwo, które po 10 dniach tzw. klarowania jest zdatne do użycia.

Używanie biopaliw służy zmniejszeniu uzależnienia od ropy naftowej. Metody produkcji biopaliw wytwarzanych z oleju rzepakowego, zbóż uprawnych oraz trzciny cukrowej na polu powstałym po wykarczowaniu lasu tropikalnego są poddawane krytyce. Równocześnie jednak taka metoda produkcji jest najbardziej rozpowszechniona dzięki subsydiowaniu uprawy biopaliw przez państwa.
 
W Polsce Od dnia 1 stycznia 2007 obowiązuje ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Umożliwia produkcję biopaliw zarejestrowanym rolnikom indywidualnym, jednakże w ograniczonej ilości 100 l/ha lub w energetycznym ekwiwalencie innego paliwa np. gazowego.

________________________________________________________
Żródła:
http://www.biopaliwa.org/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Biopaliwo
http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=63&art=60
foto - sxc.hu

Aktualności

Przypominamy,  że zgodnie z informacją przekazaną na spotkaniu w sprawie montażu ...
więcej... 11.02.2019
Przedmiotem umowy jest dostawa i  montaż 127 kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujacych ...
więcej... 24.01.2018
Gmina Biłgoraj dostała dofinansowanie na zadanie pn. " Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Bilgoraj poprzez wykorzystanie OZE - etap III W dniu 22.12.2016 r. Gmina Biłgoraj podpisała umowę o dofinansowanie projektu ...
więcej... 22.12.2016

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w serwisie podaj nam swoj e-mail
Copyright 2011 Gmina Biłgoraj. Wszelkie prawa zastrzeżone

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
Projekt graficzny: cefau Wykonanie: eball