Energia wiatrowa

Jedną z najszybciej rozwijających się sektorów energetyki niekonwencjonalnej na świecie jest energetyka wiatrowa. Energia wiatru jest dziś powszechnie wykorzystywana także w gospodarstwach domowych, jak i na szerszą skalę w elektrowniach wiatrowych. Stosowanie tego typu rozwiązań nie jest bardzo kosztowne, ze względu na niezbyt skomplikowaną budowę urządzeń jak i nieskomplikowaną eksploatację.
 
Pierwsze wzmianki o wiatrakach znajdują się już w kodeksie Hammurabiego. Wiatraki te służyły do pompowania wody i melioracji pól, a ich oś obrotu była pionowa. Przez ponad 2500 lat wiatraki miały pionową oś obrotu, dopiero w 1105 roku powstał pierwszy opis wiatraka o poziomej osi obrotu, czyli takiego, jaki jest obecnie najpopularniejszy. Z kolei pierwszym zapisem dotyczącym wiatraków na ziemiach polskich jest zezwolenie zakonnikom z Białego Buku na jego budowę wydane przez księcia Wisława z Rugii w 1271 roku.
 
Energia wiatru powstaje dzięki różnicy temperatur mas powietrza, spowodowanej nierównym nagrzewaniem się powierzchni Ziemi. Turbina wiatrowa uzyskuje swoją moc poprzez konwersję wiatru poprzez moment obrotowy działając na łopaty wirnika produkując energię elektryczną. Energię wiatru można wykorzystywać do budowy:
  • małych instalacji o mocy od jednego do kilkuset kW, które mogą współpracować z bateriami akumulatorów i pompami ciepła,
  • dużych instalacji o mocy od 1-5 MW, które mogą współpracować z małymi elektrowniami wodnymi.
W celu zwiększenia uzyskiwanej mocy budowane są tzw. farmy wiatrowe, czyli zespoły wielu ustawionych obok siebie elektrowni wiatrowych, które cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów. Turbiny wiatrowe mogą być budowane i na lądzie, i na wodzie, przy czym większy uzysk energii jest możliwy na farmach morskich oraz ich lokalizacja jest mniej kłopotliwa dla skupisk ludzkich, jednak przyłączenie do sieci takiej elektrowni jest bardziej skomplikowane. Współcześnie dostępne turbiny mają rozpiętość od kilkudziesięciu kW, po duże kilku megawatowe urządzenia.
 
Wydajność siłowni wiatrowych w dużej mierze zależna jest od ich lokalizacji w terenie. Na wydajność siłowni zasadniczy wpływ ma ukształtowanie terenu (podłużne wzgórza, pojedyncze wzgórza i góry, skarpy zagłębienia, przełęcze), przeszkody (budynki, drzewa). Przeszkody terenowe znajdujące się na drodze przesuwających się mas powietrza, powodują gwałtowne zmniejszenie prędkości wiatru i wzrost turbulencji w jej pobliżu. Zaburzenie w przepływie wywołane przeszkodą ma niezwykle negatywny wpływ na trwałość i żywotność konstrukcji elektrowni.
 
Elektrownie wiatrowe wykorzystują moc wiatru w zakresie jego prędkości od 4 do 25 m/s. Przy prędkości wiatru mniejszej od 4 m/s moc wiatru jest niewielka, a przy prędkościach powyżej 25 m/s ze względów bezpieczeństwa elektrownia jest zatrzymywana.

Zalety elektrowni wiatrowych to:
  • zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych ludności poprzez rozwój ekologicznie czystej czystej energii,
  • możliwość zasilania miejsc trudno dostępnych,
  • wzrost udziału energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym,
  • możliwość aktywizacji terenów słabo zaludnionych lub o ubogich glebach.

Wady elektrowni wiatrowych to:
  • wysokie koszty instalacji,
  • hałas,
  • zmiany w krajobrazie,
  • negatywny wpływ na populacje ptaków na danym terenie.

Małe Elektrownie Wiatrowe są, to elektrownie wiatrowe o mocy 0,5 kW do 20 kW. W odróżnieniu od dużych turbin wiatrowych mogą być stosowane tam, gdzie panują mniej korzystne warunki wiatrowe. Mogą być instalowane w miastach na słupach oświetleniowych oraz na dachach budynków. Małe elektrownie wiatrowe znajdują szerokie zastosowanie do zasilania samodzielnych systemów telekomunikacyjnych i nawigacyjnych, gospodarstw oraz domów letniskowych, niewielkich osad ludzkich, pompowni i stacji odsalania wody morskiej, nawadniania, oświetlenia wolnostojących obiektów oraz wielu innych systemów odległych od sieci energetycznej.
 
W Polsce średnia prędkość wiatrów wynosi 2,8 m/s w porze letniej i 3,8 m/s w zimie tylko w niewielu miejscach sezonowo prędkość wiatru przekracza 5m/sek. Tylko nad Bałtykiem w okolicach Darłowa, Pucka i Kołobrzegu , w okolicach Suwalszczyzny oraz na Podkarpaciu można mówić o korzystnych warunkach pod względem lokalizacji farm wiatrowych. Tam też wiatraki stanowią stały element krajobrazu. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki na dzień 30.09.2010r. działa 378 elektrowni wiatrowych o mocy 1095,95 MW.
 
Według klasyfikacji Ośrodka Meteorologii IMiGW w Warszawie więszkość województwa lubelskiego znajduje się jednak w korzystnej strefie wykorzystania energetycznego wiatru. Cała wschodnia i centralna część Lubelszczyzny wykazuje roczną średnią prędkość wiatru jako ok. 3,0 m/s, natomiast część zachodnia ok. 3,5 m/s (na wysokości 30 m n.p.t. odpowiednio 4,0 m/s i 4,5 m/s). W województwie lubelskim wyodrębniono 387 obszarów proponowanych do rozwoju energetyki wiatrowej i 318 obszarów mozliwych do rozwoju ale z pewnymi ograniczeniami. Łączna powierzchnia tych obszarów wynosi 1400 km2, na których jest możliwe zainstalowanie turbin wiatrowych o łącznej mocy od 6000 do 11 000 MW. Działające obecnie elektrownie wiatrowe w województwie lubelskim to: Terpiuków, Biskupice, Niwa Babicka, Dęby, Okuninka, Wałowice, Cełujki.
 
Energia wiatrowa odgrywa coraz większą rolę w światowym bilansie energetycznym, decyduje o tym przede wszystkim rozwój dużych farm wiatrowych.

________________________________________________________
Żródła:
http://www.mojaenergia.pl/strony/1/i/251.php
http://www.mae.com.pl/odnawialne-zrodla-energii-energia-wiatru.html
http://energiaodnawialna.net/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=2
A.Raczkowski, J.Matczuk, T.Mitura, M.Białach; "Możliwości rozwoju energetyki odnawialnej w województwie lubelskim"; styczeń 2011
http://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_wiatru
foto - sxc.hu

Aktualności

Przypominamy,  że zgodnie z informacją przekazaną na spotkaniu w sprawie montażu ...
więcej... 11.02.2019
Przedmiotem umowy jest dostawa i  montaż 127 kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujacych ...
więcej... 24.01.2018
Gmina Biłgoraj dostała dofinansowanie na zadanie pn. " Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Bilgoraj poprzez wykorzystanie OZE - etap III W dniu 22.12.2016 r. Gmina Biłgoraj podpisała umowę o dofinansowanie projektu ...
więcej... 22.12.2016

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w serwisie podaj nam swoj e-mail
Copyright 2011 Gmina Biłgoraj. Wszelkie prawa zastrzeżone

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
Projekt graficzny: cefau Wykonanie: eball