Kotly na biomasę

„biomasa” oznacza ulegającą biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych i miejskich; ( DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.)
 
Projekt polega na dostawie i montażu 127 kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujacych biomasę w budynkach mieszklanych oraz w budynkach gospodarczych na potrzeby ogrzewania budynków mieszklanych na terenie gminy Biłgoraj o sumarycznej mocy 3005 kW.
 
- 25 kotłów grzewczych o mocy no,oinalnej  15 kW
- 94 kotłów grzewczych o mocy nominalnej  25 kW
- 8 kotłow grzewczych o mocy nominalnej    35 kW
 
 
Wykonawcą, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie ze wspólnotowymi i krajowymi przepisami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych  jest firma LIDER Z.Lekan, S.Małek, D.Matwis  Spółka Jawna z siedzibą w Biłgoraju ul. Krzeszowska 36 23-400 Biłgoraj  . Umowa z Wykonawcą została podpisana 24 stycznia 2018 r.
 
Udział finansowy każdego uczestnika projektu wynosi 4 379,00 zł.   Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy  Nr 09 9614 0008 2001 0000 0606 0001 BANK SPÓŁDZIELCZY W KSIĘŻPOLU lub w kasie Urzędu Gminy Biłgoraj do dnia 30.05.2018 r. z dopiskiem na dokumencie wpłaty:

„kotły na biomasę”: -miejscowość , nr domu (lub działki) ”

Warunkiem montażu kotła jest dokonanie wpłaty .


Osoby, które nie podpisały z Gminą Biłgoraj umów dotyczących uczestnictwa w projekcie mogą składać w Urzędzie Gminy Biłgoraj przy ul. Kościuszki 88 w pokoju nr 7, wypełnione ankiety, które stanowią podstawę do wpisu na listę rezerwową.

Aktualności

Przypominamy,  że zgodnie z informacją przekazaną na spotkaniu w sprawie montażu ...
więcej... 11.02.2019
Przedmiotem umowy jest dostawa i  montaż 127 kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujacych ...
więcej... 24.01.2018
Gmina Biłgoraj dostała dofinansowanie na zadanie pn. " Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Bilgoraj poprzez wykorzystanie OZE - etap III W dniu 22.12.2016 r. Gmina Biłgoraj podpisała umowę o dofinansowanie projektu ...
więcej... 22.12.2016

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w serwisie podaj nam swoj e-mail
Copyright 2011 Gmina Biłgoraj. Wszelkie prawa zastrzeżone

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
Projekt graficzny: cefau Wykonanie: eball