Promocja projektu

Beneficjent jest zobowiazany do wypelniania obowiazków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zapisami rozporzadzenia ogólenego, rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiajacego zasady stosowania rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 , rozporzadznie delegowanego Komisji (UE)  nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupelniajacego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiajace wspólne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundiszu Spójnosci, Europejskiego Funduszu Rolnegona na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europekjskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Rozporzadenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktualności

Przypominamy,  że zgodnie z informacją przekazaną na spotkaniu w sprawie montażu ...
więcej... 11.02.2019
Przedmiotem umowy jest dostawa i  montaż 127 kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujacych ...
więcej... 24.01.2018
Gmina Biłgoraj dostała dofinansowanie na zadanie pn. " Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Bilgoraj poprzez wykorzystanie OZE - etap III W dniu 22.12.2016 r. Gmina Biłgoraj podpisała umowę o dofinansowanie projektu ...
więcej... 22.12.2016

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w serwisie podaj nam swoj e-mail
Copyright 2011 Gmina Biłgoraj. Wszelkie prawa zastrzeżone

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
Projekt graficzny: cefau Wykonanie: eball