Aktualności

Przypominamy,  że zgodnie z informacją przekazaną na spotkaniu w sprawie montażu instalacji solarnej właściciel zobowiązany jest posiadać pompę wraz z zaworem odcinającym, zaworem zwrotnym i filtrem siatkowym  dla potrzeb podłączenia górnej wężownicy zasobnika wody do ...
Przedmiotem umowy jest dostawa i  montaż 127 kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujacych biomasę w budynkach mieszkalnych oraz w budynkach gospodarczych na potrzeby ogrzewania budynków mieszklanych na terenie gminy Biłgoraj. Umowa podpisana 24 stycznia 2018r. pomiędzy Wójtem Gminy ...
W dniu 22.12.2016 r. Gmina Biłgoraj podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. " Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Biłgoraj poprzez wykorzystanie OZE - etap III" w ramach Reginalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ...
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych dotyczących realizowanego przez Gminę Biłgoraj projektu pn.: „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Biłgoraj poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej – etap II”, współfinansowanego ...
Wójt Gminy Biłgoraj zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: "Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej ...
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na aktualizację strony internetowej WWW.solarybilgoraj.pl na potrzeby realizacji projektu „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Biłgoraj poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej – etap II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu ...
3 czerwca br. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ogłosił na swojej stronie internetowej listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - ...
Przypominamy informację podaną  podczas ostatnich spotkań odbytych w miesiącu marcu z mieszkańcami miejscowości Stary Bidaczów, Nowy Bidaczów, Jachosze, Ruda Zagrody, Ruda Solska, Wola Dereźniańska oraz Sól.   Wszelkie uzasadnione wnioski dotyczące montażu kolektorów słonecznych na budynku, w ...
22 marca br. odbędzie się ostatnie spotkanie informacyjne z mieszkańcami Gminy Biłgoraj w sprawie montażu zestawów solarnych. W ramach całego cyklu, który rozpoczął się 16 lutego 2011r., a zakończy się 22 marca br., odbyło się ...
15 marca br. odbędzie się kolejne spotkanie informacyjne z mieszkańcami Gminy Biłgoraj w sprawie montażu zestawów solarnych. Wójt Gminy Biłgoraj zaprasza wszystkich mieszkańców Starego i Nowego Bidaczowa oraz Jachoszy, którzy podpisali umowy w sprawie montażu zestawów ...
Przypominamy informację podaną 21 lutego br. na spotkaniu z mieszkańcami miejscowości Dereźnia Zagrody, Dereźnia Solska oraz Dereźnia Majdańska, że wszelkie uzasadnione wnioski dotyczące montażu kolektorów słonecznych na budynku, w tym ewentualne zmniejszenia lub zwiększenia zestawów ...
20 stycznia br. odbędzie się kolejne spotkanie informacyjne z mieszkańcami Gminy Biłgoraj w sprawie montażu zestawów solarnych. Wójt Gminy Biłgoraj zaprasza wszystkich mieszkańców Kolonii Sól, którzy podpisali umowy w sprawie montażu zestawów solarnych, na godzinę 1700 ...
5 stycznia br. odbędzie się kolejne spotkanie informacyjne z mieszkańcami Gminy Biłgoraj w sprawie montażu zestawów solarnych. Wójt Gminy Biłgoraj zaprasza wszystkich mieszkańców Dąbrowicy, którzy podpisali umowy w sprawie montażu zestawów solarnych, na godzinę 1800 do ...
W przypadku pracy grupy pompowej zamontowanej na instalacji solarnej w czasie nocnym lub przy niskich temperaturach i wychładzaniu zbiornika na wodę prosimy o kontakt z następującym numerem serwisowym - 669 00 11 22 - celem ...
Poniżej przedstawiamy terminy rozwożenia zestawów solarnych do poszczególnych budynków mieszkalnych w miejscowości Okrągłe i Podlesie. Prosimy o obecność w wyznaczonym czasie.   9 GRUDNIA:   Podlesie: 2a, 3, 4, 5, 6a, 6d, 6, 8d, 8b, 8, 8c, 10a, 13a, 16, ...
7 grudnia br. odbędzie się kolejne spotkanie informacyjne z mieszkańcami Gminy Biłgoraj w sprawie montażu zestawów solarnych. Wójt Gminy Biłgoraj zaprasza wszystkich mieszkańców Podlesia, Korczowa i Okrągłego, którzy podpisali umowy w sprawie montażu zestawów solarnych, na ...
Spotkanie z mieszkańcami w Ciosmach
Odbyło się już czwarte z kolei spotkanie z mieszkańcami gminy Biłgoraj, u których montowane będą zestawy solarne do przygotowania ciepłej wody użytkowej w ramach projektu "Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Biłgoraj poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku ...
2 i 3 sierpnia br. odbędą się kolejne spotkania z mieszkańcami Gminy Biłgoraj w sprawie montażu zestawów solarnych. Wójt Gminy Biłgoraj zaprasza mieszkańców Majdanu Gromadzkiego i Zagumnia na godzinę 1800 do budynku świetlicy wiejskiej, natomiast mieszkańców ...
W zakładce "Informacje o projekcie" znajdą Państwo przedstawiony przez Wykonawcę aktualny harmonogram montażu zestawów solarnych w poszczególnych miejscowościach.     foto - sxc.hu  
Spotkanie w Korytkowie Dużym - 27.04.2011r.
Odbyło się już trzecie z kolei spotkanie z mieszkańcami gminy Biłgoraj, u których zamontowane zostaną zestawy solarne do przygotowania ciepłej wody użytkowej w ramach projektu "Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Biłgoraj poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku ...
27 kwietnia 2011r. odbędzie się kolejne spotkanie z mieszkańcami Gminy Biłgoraj w sprawie montażu zestawów solarnych.   Wójt Gminy Biłgoraj zaprasza mieszkańców Korytkowa Dużego na godzinę 1830 do budynku remizy, natomiast mieszkańców Bukowej i Andrzejówki na godzinę ...
Przypominamy wszystkim mieszkańcom, którzy podpisali umowy z Gminą Biłgoraj, o dokonywaniu wpłat na poczet udziału finansowego w projekcie.   Wpłat w wysokości 1 450,00 zł można dokonywać na rachunek bankowy Nr 65 1240 2816 1111 0010 3380 ...
W dniu 17 marca 2011 roku odbyło się spotkanie z mieszkańcami miejscowości Wola Mała, Wola Duża, Wolaniny, Smólsko Małe, Smólsko Duże oraz Brodziaki w sprawie montażu zestawów solarnych na budynkach mieszkalnych.   Zarówno na pierwszym spotkaniu, ...
W dniu 17 marca 2011 roku odbędzie się kolejne spotkanie z mieszkańcami Gminy Biłgoraj w sprawie montażu zestawów solarnych.   Na spotkanie o godzinie 1600 do budynku byłej szkoły w Woli Małej Wójt Gminy Biłgoraj zaprasza wszystkich ...
W dniu 16 lutego 2011 roku odbyło się pierwsze spotkanie z mieszkańcami Gminy Biłgoraj dotyczące montażu zestawów solarnych.   Na spotkanie zorganizowane w budynku remizo - świetlicy w Hedwiżynie zaproszeni zostali mieszkańcy miejscowości Hedwiżyn, Dyle, Ignatówka, Kajetanówka, ...
Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na montażu zestawów solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych oraz w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Biłgoraj realizowane w systemie "zaprojektuj i wybuduj".   Umowa ...
W dniu 26 sierpnia 2010r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie Wójt Gminy Biłgoraj podpisał umowę o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na ...

Aktualności

Przypominamy,  że zgodnie z informacją przekazaną na spotkaniu w sprawie montażu ...
więcej... 11.02.2019
Przedmiotem umowy jest dostawa i  montaż 127 kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujacych ...
więcej... 24.01.2018
Gmina Biłgoraj dostała dofinansowanie na zadanie pn. " Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Bilgoraj poprzez wykorzystanie OZE - etap III W dniu 22.12.2016 r. Gmina Biłgoraj podpisała umowę o dofinansowanie projektu ...
więcej... 22.12.2016

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w serwisie podaj nam swoj e-mail
Copyright 2011 Gmina Biłgoraj. Wszelkie prawa zastrzeżone

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
Projekt graficzny: cefau Wykonanie: eball