Zaproszenie do składania ofert na sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego

26.09.2013
Wójt Gminy Biłgoraj zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: "Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach prywatnych na terenie gminy Biłgoraj realizowane w systemie "zaprojektuj i wybuduj".
 
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: "Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Biłgoraj poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej - etap II" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w zadania inwestycyjnego obejmującego swoim zakresem wykonanie robót budowlanych polegających na montażu instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w 397 budynkach prywatnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi tę problematykę, m.in. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r., Nr 234, poz. 1623 ze zm.).
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym obowiązki stawiane Wykonawcy oraz minimalne warunki udziału w postępowaniu, które należy spełnić zawiera zamieszczone poniżej zaproszenie do składania ofert, natomiast opis zadania inwestycyjnego podlegającego nadzorowaniu przedstawia program funkcjonalno - użytkowy.
 
W przypadku zainteresowania Państwa wykonaniem przedmiotu zamówienia prosimy o złożenie swojej oferty na formularzu zamieszczonym poniżej. Oferty należy złożyć pisemnie w zamkniętej kopercie do dnia 04.10.2013r. do godziny 1515 w sekretariacie Urzędu Gminy Biłgoraj, pok. nr 33.
 
  1. Zaproszenie do składania ofert (.pdf)
  2. Formularz oferty (.doc)
  3. Program funkcjonalno - użytkowy (.pdf)
Aktualność dotyczy projektu "Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Biłgoraj poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej - etap II"

Aktualności

Przypominamy,  że zgodnie z informacją przekazaną na spotkaniu w sprawie montażu ...
więcej... 11.02.2019
Przedmiotem umowy jest dostawa i  montaż 127 kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujacych ...
więcej... 24.01.2018
Gmina Biłgoraj dostała dofinansowanie na zadanie pn. " Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Bilgoraj poprzez wykorzystanie OZE - etap III W dniu 22.12.2016 r. Gmina Biłgoraj podpisała umowę o dofinansowanie projektu ...
więcej... 22.12.2016

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w serwisie podaj nam swoj e-mail
Copyright 2011 Gmina Biłgoraj. Wszelkie prawa zastrzeżone

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
Projekt graficzny: cefau Wykonanie: eball