Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie on-line

Przed wypełnieniem formularza prosimy zapoznać się z poniższymi wyjaśnieniami:
  1. Imię i nazwisko: osobą zgłaszającą może być każda osoba pełnoletnia, jednakże umowa uczestnictwa w projekcie może zostać zawarta tylko i wyłącznie pomiędzy Gminą Biłgoraj a właścicielem, współwłaścicielami lub osobą / osobami posiadającymi inny tytuł prawny do dysponowania budynkiem mieszkalnym.
  2. Adres budynku, na którym ma być zamontowany zestaw solarny: należy wpisać nazwę miejscowości i numer budynku.
  3. Nr działki: należy wpisać numer działki, na której posadowiony jest budynek, na którym ma być zamontowany zestaw solarny oraz ewentualnie obręb geodezyjny.
  4. Ilość osób zamieszkujących budynek: należy wpisać ilość osób faktycznie zamieszkujących budynek, co nie musi być równoznaczne z ilością osób zameldowanych w danym budynku.
  5. Wyposażenie budynku w instalację ciepłej i zimnej wody: należy wybrać właściwe. Ponadto należy pamiętać, że w momencie ewentualnego montażu zestawu solarnego budynek musi być wyposażony w instalację ciepłej i zimnej wody.
  6. Źródło ciepłej wody użytkowej: należy wybrać właściwe.
  7. Rodzaj budynku: należy wybrać właściwe.
  8. Rodzaj pokrycia dachowego: należy wybrać właściwe. W przypadku wyboru opcji "eternit" należy pamiętać, że w momencie ewentualnego montażu zestawu solarnego dach budynku nie może być pokryty materiałem zawierającym azbest.
  9. Posadowienie dachu (np północ - południe, wschód - zachód, kopertowy, wschód, północ): należy wpisać właściwe kierunki posadowienia dachu.
  10. Kąt pochylenia dachu: należy wybrać właściwe.
 
Należy pamiętać, że w momencie ewentualnego montażu zestawu solarnego budynek musi być oddany do użytkowania i mieć nadany numer porządkowy.
 
W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc na liście podstawowej, każde następne zgłoszenie ujmowane będzie na liście rezerwowej.
Wyślij zgłoszenie
Imię i nazwisko:
Adres budynku, na którym ma być zamontowany zestaw solarny:
Nr działki:
Ilość osób zamieszkujących budynek:
Wyposażenie budynku w instalację ciepłej i zimnej wody:
Źródło ciepłej wody użytkowej:
Rodzaj budynku:
Rodzaj pokrycia dachowego:
Posadowienie dachu (np północ - południe, wschód - zachód, kopertowy, wschód, północ):
Kąt pochylenia dachu:
Nr telefonu kontaktowego:
Adres do korespondencji (jeśli inny niż wskazany powyżej):

Aktualności

Przedmiotem umowy jest dostawa i  montaż 127 kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujacych ...
więcej... 24.01.2018
Gmina Biłgoraj dostała dofinansowanie na zadanie pn. " Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Bilgoraj poprzez wykorzystanie OZE - etap III W dniu 22.12.2016 r. Gmina Biłgoraj podpisała umowę o dofinansowanie projektu ...
więcej... 22.12.2016
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na wykonanie materiałów informacyjno – ...
więcej... 17.12.2013

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w serwisie podaj nam swoj e-mail
Copyright 2011 Gmina Biłgoraj. Wszelkie prawa zastrzeżone

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
Projekt graficzny: cefau Wykonanie: eball