Energia wodna

Energię wodną, zwaną również hydroenergetyką, można najkrócej określić jako pozyskiwanie energii z wody i przetwarzanie jej na energię elektryczną lub mechaniczną. W hydroenergetyce najczęściej wykorzystuje się energię wód śródlądowych z prostej przyczyny - mają duże natężenie przepływu i duży spadek. Potencjał energii określa się w katastrach sił wody. Przyjmuje się, że rzeka lub jej odcinek jest użyteczny pod względem wykorzystania energii, jeśli strumień energii przypadający na 1 km jest nie mniejszy niż 100 kW. Strumień ten zależy natomiast od spadu i przepływu rzeki.
 
Najbardziej powszechnymi obiektami służącymi do produkcji energii z wody są elektrownie wodne. Pierwsze powstały już pod koniec XIX wieku. Ich rozwój nastąpił w kolejnym stuleciu. Jednak energię wodną już znacznie wcześniej zaczęto wykorzystywać do napędzania młynów, foluszów, kuźni czy tartaków. W latach 30. XIX wieku energia ta była wykorzystywana podczas transportu rzecznego.

Rozróżnia się trzy rodzaje elektrowni wodnych:
  1. Mikroelektrownie - o mocy mniejszej niż 200 kW.
  2. Małe elektrownie - o mocy mniejszej niż 5 MW (w przypadku elektrowni na terenie Europy) oraz 15 MW (w przypadku elektrowni na terenie Stanów Zjednoczonych).
  3. Duże elektrownie - są to już elektrownie konwencjonalne, gdyż ich powstanie i funkcjonowanie oznacza dużą ingerencję w środowisko naturalne. Stanowią one jednak 1/5 światowej produkcji energii elektrycznej. Duże elektrownie dzieli się na dwa rodzaje: przepływowe i szczytowo - pompowe. Pierwsze służą do produkcji energii elektrycznej, drugie stanowią natomiast magazyny energii wyprodukowanej w inny sposób.
Największą elektrownią wodną w Polsce jest elektrownia w Żarnowcu o mocy 716 MW. Największą elektrownią wodną na świecie jest natomiast wybudowana w 1983 roku elektrownia na tamie Itaipu na Paranie (na pograniczu Brazylii i Paragwaju). Ma ona moc 12 600 MW i produkuje rocznie 93,4 TWh energii.

Elektrownie wodne posiadają zarówno wady jak i zalety. Zalety to głównie możliwość pozyskanie tańszej energii, a przede wszystkim mniej szkodliwej dla środowiska. Nie bez znaczenia pozostają również funkcje przeciwpowodziowe jakie te elektrownie również spełniają. Bardzo często dzięki właściwym lokalizacjom, rozwijają się sporty wodne, a nawet kompleksy rekreacyjne. Wśród wad napewno należy wymienić ich dużą i trwałą ingerencję w środowisko naturalne (zwłaszcza w przypadku dużych elektrowni), co często wiąże się z koniecznością przesiedleń ludności.

Hydroenergetyczne zasoby Polski są różnie szacowane. Technicznie możliwy do wykorzystania potencjał waha się od 12,1 do 13,7 TWh, natomiast ekonomicznie uzasadniony to nawet 8,5 TWh. Praktycznie 100% przypada na Wisłę i Odrę oraz ich dorzecza. Obecne wykorzystanie zasobów wodnych w Polsce szacuje się jedynie na 12% z możliwych.

W związku z tym, że województwo lubelskie jest mało zasobne w wody powierzchniowe, jego zasoby wodno - energetyczne szacuje się na 707 GWh, co odpowiada 3% w skali kraju. Najważniejsza rzeka w bilansie energetycznym województwa lubelskiego to Wieprz. Na terenie Lubelszczyzny występuje niewielka liczba małych elektrowni wodnych o mocy od kilkunastu do kilkuset kW.
 

___________________________________________
Żródła:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_wodna
http://www.zrodlaodnawialne.pl/energia-wodna/20-co-to-jest-energia-wodna
A.Raczkowski, J.Matczuk, T.Mitura, M.Białach; "Możliwości rozwoju energetyki odnawialnej w województwie lubelskim"; styczeń 2011
foto - sxc.hu

Aktualności

Przypominamy,  że zgodnie z informacją przekazaną na spotkaniu w sprawie montażu ...
więcej... 11.02.2019
Przedmiotem umowy jest dostawa i  montaż 127 kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujacych ...
więcej... 24.01.2018
Gmina Biłgoraj dostała dofinansowanie na zadanie pn. " Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Bilgoraj poprzez wykorzystanie OZE - etap III W dniu 22.12.2016 r. Gmina Biłgoraj podpisała umowę o dofinansowanie projektu ...
więcej... 22.12.2016

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w serwisie podaj nam swoj e-mail
Copyright 2011 Gmina Biłgoraj. Wszelkie prawa zastrzeżone

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
Projekt graficzny: cefau Wykonanie: eball